Συλλογή: SOUL SAMPLES ,RESPECT OUR PLANET,DONT WASTE ANY MATERIALS.WE CHOOSE THE SLOW LIVING...

Ρούχα από δείγματα, β' διαλογής και ρούχα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε φωτογραφίσεις προηγούμενων συλλογών μας.

Ίσως φέρουν κάποια μικρά ελαττώματα, τα οποία προκλήθηκαν από την διαδικασία παραγωγής.